Persbericht bij uitgave boek ‘Wils verklaring’

 

Vanaf najaar 2011 was er in de landelijke pers en in de medische vakbladen veel ophef over de ’64-jarige vrouw uit Brabant’ die op grond van een eerder vastgelegde wilsverklaring euthanasie kreeg, terwijl zij op dat moment in een vergevorderde fase van dementie verkeerde als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

In het boek ‘Wils verklaring’ vertellen de echtgenoot van deze vrouw en vele andere betrokkenen hun verhaal. Het boek schetst een beeld van de levensgrote dilemma’s waar patiënt, partner, kinderen, familie, vrienden, zorgverleners en medici mee worden geconfronteerd.

De Euthanasiewet is duidelijk: de schriftelijke wilsverklaring komt in de plaats van een mondeling euthanasieverzoek als de patiënt niet meer in staat is deze uit te spreken. Maar deze duidelijkheid wordt bij voortduring door artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) ondergraven, weersproken en ter discussie gesteld,  waardoor artsen die een dergelijke euthanasie willen uitvoeren in een onmogelijke spagaat terechtkomen en de patiënten en hun naasten totaal niet meer weten waar ze aan toe zijn. Woordvoerders van de KNMG stellen bij voortduring dat de – overigens zeer heldere – wetstekst anders geïnterpreteerd moet worden, of stellen dat de Euthanasiewet op dit punt moet worden aangepast.

Het is een bijzondere toevalligheid dat kort voor het verschijnen van dit boek vanuit het ministerie van VWS én vanuit de KNMG een werkgroep is ingesteld die tot doel heeft deze voor alle betrokkenen tot wanhoop drijvende onduidelijkheid op te heffen.

Wij hopen met dit boek een waardevolle bijdrage aan deze discussie te leveren. Dit overigens in de overtuiging dat in de discussie die naar aanleiding van Wils euthanasie is ontstaan  niemand ‘gelijk’ of  ‘ongelijk’ heeft. In zaken van leven of dood is niemand tot iets verplicht en neemt ieder zijn eigen beslissingen. Voorwaarde daarbij is echter wel dat die beslissingen in vrijheid moeten kunnen worden genomen.

HS/HvG
juli 2013