persbericht bij verschijnen boek ‘Wils verklaring’

Er zijn rond de euthanasie op Wil van Gelder-Smits zowel in de dagbladpers als in de medische en juridische vakpers veel artikelen verschenen. Vandaar dat wij het nodig vonden bij verschijning van het boek ‘Wils verklaring’ helder te formuleren waarom tot deze uitgave is overgegaan. Persbericht

 


NVVE roept minister op tot bestendigen wilsverklaring

Direct inhakend op de discussie over de geldigheid van de wilsverklaring bij mensen die hun doodswens niet meer kunnen herhalen, en het instellen van een werkgroep door het ministerie en de KNMG, schrijft de NVVE een brief aan de minister.
Lees meer hierover in het bericht van de NVVE

 

ELS BORST OVER UITBURGERING

17 juni 2010 Bij de zgn. uitburgeringscursus die Dick Swaab organiseerde bij zijn afscheid als hoogleraar neurobiologie, sprak Els Borst, oud-minister van VWS over dementie en Alzheimer in relatie tot de mogelijkheid van euthanasie.
De opname is gemaakt door HUMAN in het kader van de www.uitburgeren.nu

https://www.youtube.com/watch?v=HtY91ywE6kU

 

STANDPUNT KNMG

De KNMG treedt rondom het instellen van de commissie eveneens in de openbaarheid en licht, via de Volkskrant, haar stellingname toe: ‘De KNMG keurt euthanasie bij gevorderde dementie niet af, maar heeft zorgen over de toepassing van de criteria van de euthanasiewet als er helemaal geen communicatie meer mogelijk is.’

16 mei 2013 KNMG: beperk euthanasie op dementerenden.

23 mei 2013 Voor ons artsen is de euthanasiewet te vaag.

30 september 2013 Artsennet (KNMG) in reactie op Els Borst (in Buitenhof: euthanasie is een zaak van artsen)

18 december 2013: Werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring’: Minister Schippers (VWS) vraagt uitstel tot de zomer van 2014