Najaar 2011 verschenen de eerste artikelen en commentaren in de media over een ‘64-jarige vrouw uit Brabant’, die ondanks haar vergevorderde dementie toch in aanmerking kwam voor euthanasie op basis van haar eerdere, schriftelijke wilsverklaring. De discussie die haar zelfgekozen einde losmaakte, is tot op heden niet verstomd.

Sinds juli 2013 heeft deze vrouw voor de buitenwereld een naam: Wil van Gelder-Smits.
Op dat moment verscheen namelijk het boek ‘Wils verklaring’, waarin echtgenoot Henri van Gelder zijn verhaal doet over alle dilemma’s rondom deze euthanasie. Naast zijn verhaal bevat het boek de ervaringen van degenen die het dichtst bij haar stonden in die laatste, moeilijke jaren en komen op die manier de dilemma’s van alle betrokkenen aan bod. Als eerste natuurlijk van de patiënt zelf, die moet beslissen over wat te doen als het niet meer gaat. Van haar gezin en overige mantelzorgers, die dag en nacht voor haar klaarstaan. Maar ook van professionele hulpverleners en artsen, van wie verwacht kan worden dat zij op het juiste moment zeggen: tot hier en niet verder.

Daarnaast vertelt het boek het verhaal over warmte en medemenselijke steun. Van buren, vrienden, familie en zorgverleners. Want door hun steun heeft het gezin het gered en had Wil in de jaren dat zij thuis werd verzorgd een veilige haven.
Wil stond niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze wilde echter wel dat haar ervaringen zouden worden doorgegeven. Dus is er dit boek, als handreiking aan iedereen die op wat voor manier dan ook met deze ziekte te maken heeft.

 

'Wils verklaring'uitgeverij aquaZZ | € 16,- | 154 pagina’s
BESTELLEN
 

inleiding Dr. Els Borst-Eilers,
oud-minister VWS