Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar

Op 17 december 2015 verscheen de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek van de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie. Naast een versie voor patiënten is er een versie voor artsen en andere zorgprofessionals. De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek geeft patiënten en artsen inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek. Met de handreiking willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij onder andere dementie. Artsen kunnen patiënten en familie met vragen hierover wijzen op de hier geboden uitleg. De handreiking is opgesteld door een ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, waar ook de KNMG deel van uitmaakte.

handreiking schriftelijk euthanasieverzoek publieksversie

handreiking schriftelijk euthanasieverzoek voor artsen en andere zorgprofessionals


Handreiking euthanasie bij dementie eerste helft 2015

In de eerste helft van 2015 komt het ministerie van VWS met een handreiking voor artsen en patiënten in geval van euthanasie bij dementie.

Aldus minister Schipper in deze videoboodschap.

 

 

 


Schriftelijke wilsverklaring kan het mondelinge verzoek vervangen !

Op 4 juli 2014 stuurt minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer met de conclusies van de werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’.

In haar Nieuwsbrief van 13 juli schrijft de NVVE:

Een schriftelijke wilsverklaring kan het mondelinge verzoek vervangen. Dat is de belangrijkste conclusie van de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’. De NVVE reageert verheugd op deze conclusie.

Directeur Petra de Jong: “Dit onderstreept dat de euthanasiewet kan worden toegepast,
ook als het gaat om euthanasie in geval van dementie.”
Maar het schriftelijke verzoek is net als het mondelinge verzoek niet afdwingbaar. De werkgroep onderzocht in opdracht van minister Schippers artikel 2, lid 2 van de euthanasiewet.De werkgroep oordeelt ook dat een persoonlijke aanvulling de voorkeur verdient boven het standaard formulier. Het standaard formulier waarborgt wel de andere eisen zoals datering, handtekening, naam etc. De conclusies van de werkgroep zijn het resultaat van een analyse gemaakt aan de hand van informatie die tijdens de parlementaire behandeling van de euthanasiewet aan de orde is gekomen. Tijdens die behandeling in de Kamer werd uitgebreid gesproken over de schriftelijke wilsverklaring, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De bevindingen van de werkgroepzijn verder gebaseerd op jurisprudentieonderzoek. De ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, was samengesteld uit ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de vertegenwoordigers van de KNMG.


meer informatie:


recensie ‘Wils verklaring’ op soulwoman.org

Soulwoman-blogster Viola Robbemondt schrijft op haar website: “Omdat mijn lieve moeder (nu 73) sinds een klein half jaar in een verpleegtehuis voor dementerenden is opgenomen, komt er informatie op mijn pad waarin ik haar situatie, in ieder geval deels, herken. Zo ook het indrukwekkende boek ‘Wils Verklaring’ door Hans Smit en Henri van Gelder…”

Lees hier de recensie van ‘Wils verklaring’ op soulwoman.org

 


Dagblad Trouw besteedt aandacht aan uitkomen boek ‘Wils verklaring’

“Wil van  Gelder stelde ooit een wilsverklaring op. Toen kreeg ze alzheimer.” kopte Dagblad Trouw op 9 juli 2013 op de bijlage ‘de Verdieping’. Het artikel ‘Belofte maakt schuld’ schreef journalist Alwin Kuiken ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Wils verklaring’.

9 juli 2013 Trouw – Belofte maakt schuld

In de weken daarna zijn op de opiniepagina van dagblad Trouw intussen twee reacties verschenen:

20 juli 2013:  ‘Bij euthanasie op Wil van Gelder ging iets heel erg mis.’
(column van Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver)

12 augustus 2013: ‘Mag iemand die dement is wel geholpen worden bij het sterven? ‘
(opinie van Annemarieke van der Woude; geestelijk verzorger in een verpleeghuis en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

24 september 2013: Euthanasie op zwaar demente vrouw was zorgvuldig
Opnieuw heeft een toetsingscommissie de euthanasie van een ernstig dementerende vrouw als zorgvuldig beoordeeld. Dat staat in het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) over 2012.