euthanasie en dementie

Als er sprake is van lijden aan een vorm van dementie is er een grote informatiebehoefte bij patiënten en hun partners, kinderen, familie en mantelzorgers. Zeker waar het gaat om patiënten die een uitgesproken euthanasiewens hebben. Daarom hebben wij hier een aantal relevante webpagina’s verzameld.

Op de website van de NVVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) staat, naast veel informatie over euthanasie in het algemeen, ook specifieke informatie over euthanasie en dementie.

Het VUmc Alzheimercentrum ontving in 2011 de Paul van Eerde-Award. Deze Award wordt elk jaar door de NVVE uitgereikt en is vernoemd naar de hoofdpersoon in de documentaire ‘Voor ik het vergeet…’  Op de website van het Alzheimercentrum staat hierover: “Van Eerde kreeg de diagnose alzheimer en besloot met behulp van door hemzelf verzamelde dodelijke middelen uit het leven te stappen, voordat hij diep dement zou raken. Zijn familie ontving vorig jaar de prijs en schonk het geldbedrag van 5000 euro aan het Alzheimercentrum VUmc. Pauls weduwe Marjan: ‘Het centrum doet heel goed werk. (…) De webportal van het centrum is straks een van de weinige plekken waar de combinatie dementie en euthanasie aandacht krijgt, om bezoekers, zowel artsen als patiënten en hun naasten, op het spoor te zetten van de mogelijkheden. Dat geld kunnen ze goed gebruiken voor dit project.”
Het bij deze prijs behorende geldbedrag is gebruikt om een informatieve webportal te bouwen met antwoorden op veel vragen rondom het thema euthanasie en dementie.

In de actuele documentaire van Zembla (uitgezonden 14 februari 2013) wordt indringend aandacht besteed aan het thema euthanasie en dementie. Centraal staat het verhaal van mevrouw van der Enden (72). Zij is dement en ligt in het verpleegtehuis. Ze heeft jaren geleden een schriftelijke euthanasieverklaring ondertekend, omdat ze bij ondragelijk lijden niet verder wilde leven. Bekijk hier deze uitzending van Zembla: Als ik dement ben wil ik dood.

Hoe zorg je ervoor dat er een eind aan je leven wordt gemaakt als je dat zelf niet meer kunt beslissen. Artsen willen striktere regels voor euthanasie bij verregaande dementie. Volg hier de uitzending van het ‘Debat op 2’  van 29 mei 2013.

Hier een fragment uit de uitzending van Nieuwsuur van 23 juni 2011. Een gesprek met Guusje de Koning. Niet met de Nieuwsuur-verslaggever, maar met haar twee kinderen. Vastgelegd door haar man Peter, die amateur-filmer is. Het gesprek is opgenomen vier dagen voordat Guusje op 8 juli 2010 overlijdt na euthanasie.
Uit de uitzending van Nieuwsuur van 23 juni 2011.