Schriftelijke wilsverklaring kan het mondelinge verzoek vervangen !

Op 4 juli 2014 stuurt minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer met de conclusies van de werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’.

In haar Nieuwsbrief van 13 juli schrijft de NVVE:

Een schriftelijke wilsverklaring kan het mondelinge verzoek vervangen. Dat is de belangrijkste conclusie van de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’. De NVVE reageert verheugd op deze conclusie.

Directeur Petra de Jong: “Dit onderstreept dat de euthanasiewet kan worden toegepast,
ook als het gaat om euthanasie in geval van dementie.”
Maar het schriftelijke verzoek is net als het mondelinge verzoek niet afdwingbaar. De werkgroep onderzocht in opdracht van minister Schippers artikel 2, lid 2 van de euthanasiewet.De werkgroep oordeelt ook dat een persoonlijke aanvulling de voorkeur verdient boven het standaard formulier. Het standaard formulier waarborgt wel de andere eisen zoals datering, handtekening, naam etc. De conclusies van de werkgroep zijn het resultaat van een analyse gemaakt aan de hand van informatie die tijdens de parlementaire behandeling van de euthanasiewet aan de orde is gekomen. Tijdens die behandeling in de Kamer werd uitgebreid gesproken over de schriftelijke wilsverklaring, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De bevindingen van de werkgroepzijn verder gebaseerd op jurisprudentieonderzoek. De ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, was samengesteld uit ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de vertegenwoordigers van de KNMG.


meer informatie: