NVVE roept minister op tot bestendigen wilsverklaring

De NVVE roept minister Schippers en de kamerleden op tot het bestendigen van de schriftelijke wilsverklaring. De minister moet ervoor zorgen dat artikel 2 lid 2 van de euthanasiewet in de praktijk de waarde krijgt die de wetgever heeft bedoeld.

Een schriftelijk euthanasieverzoek heeft eenzelfde status als een mondeling verzoek en vervangt het mondelinge verzoek wanneer dit niet meer mogelijk is. Dit stelden de ministers tijdens het debat over de euthanasiewet. De NVVE concludeert dat de praktijk weerbarstig is en dat mensen met een schriftelijk euthanasieverzoek, die hun wil niet meer kunnen uiten, veelal hun verzoek niet ingewilligd zien, zelfs wanneer deze is onderhouden en doorgesproken met de arts.
De KNMG hanteert de norm dat wanneer geen communicatie meer mogelijk is, er geen gehoor gegeven kan worden aan een schriftelijk euthanasieverzoek. Zij vraagt minister Schippers vandaag de wet aan te scherpen.

De NVVE deelt dit verzoek niet en wil dat de politiek zich uitspreekt over het feit dat de KNMG de ruimte die artikel 2, lid 2 van de euthanasiewet biedt, in de praktijk inperkt. Het kan niet zo zijn dat de professionele norm van de artsenorganisatie een rol krijgt die boven de wet staat, noch dat de wet naar deze norm wordt aangepast.

Ook vraagt de NVVE de politiek om de regionale toetsingscommissies euthanasie hun onafhankelijke status te laten behouden, zodat zij aan de wet kunnen blijven toetsen. Dit zonder gebonden te zijn aan professionele normen die een wettelijke ruimte inperken.